Czym był projekt obywatel do parlamentu

Wciąż zmieniający się krajobraz polityczny Polski zaskakuje inicjatywami o różnorodnym rodowodzie i celach. Razem z portalem hintigo.pl oraz nobleconcierge.pl postanowiliśmy odtworzyć pamięć o jednym z wydarzeń politycznych.

polska

Pod auspicjami inicjatywy, zespół zrzeszał niezależnych działaczy samorządowych, postaci z biznesu i społeczników – w tym organizację pod przewodnictwem Jerzego Krzekotowskiego. Tytuł ich projektu przypominał o kandydatach z inicjatywy "Obywatele do Senatu" z 2011 roku. Wiodącą postacią był Jan Zbigniew Potocki, biznesmen z Niemiec. Dla wyborów sejmowych zgłosili pełną, 40-osobową drużynę z Warszawy. Liderującą postacią była Mariola Rabczon-Mazowiecka, poprzednia radna stolicy związaną z Platformą Obywatelską. Zaraz za nią była Krystyna Krzekotowska z SD oraz Bożena Łojko, przewodnicząca Fundacji Zerwane Więzi. Poza Krystyną, w składzie byli głównie niezwiązani z żadną partią, choć był tam działacz SD i jeden z PO. Ich zespół dla wyborów senackich liczył trzech kandydatów: dwóch z Mazowsza i jednego z Dolnego Śląska. W okręgu jeleniogórskim kandydował Kazimierz Klimek, w części warszawskiej – Katarzyna Pawlak z SLD, a w ostrołęckim – Jerzy Strzelecki, powiązany z Organizacją Narodu Polskiego – Liga Polska